Nawozy Płynne Henryk Tomasz Jezierski

Producent: Zakłady Chemiczne Sprzedawca: Nawozy Płynne H.T. Jezierski
"Złotniki" SA Płock tel. 691 081 491.

SIARCZAN MAGNEZOWY Roztwór 8 % MgO


Właściwości fizykochemiczne :
zawartość głównego składnika: min. 23.8 % MgSO4
zawartość MgO: min. 8 % (ok. 4.8 % Mg)
zawartość siarki (S): min. 6.5 %
zawartość żelaza (Fe): max. 0.01 %
zawartość manganu (Mn): max. 0.01 %
zawartość metali ciężkich jako Pb+2: max. 0.005 %
zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie: max. 0.01 %
gęstość: 1.28 ± 0.05 kg/dm3 (20°C)
pH roztworu: 6.6 ± 0.4

Postać:
- klarowna ciecz o lekko żółtym zabarwieniu (roztwór wodny)

Opakowanie:
- cysterny kolejowe
- autocysterny
- paletopojemniki 1 m3 (1000 litrów)


Magazynowanie:
- zbiorniki i armatura powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie siarczanu magnezowego, takich jak: tworzywa sztuczne (PE, PP, PVC, laminaty poliestrowe), stal kwasoodporna lub stal węglowa z wykładziną gumowąTowar posiada znak bezpieczeństwa "B" i jest dopuszczony do stosowania jako nawóz przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Szczegółowych informacji udziela sprzedawca:

Nawozy Płynne
Henryk Jezierski
Tel 691 081 491


Dodatkowo oferuję:
- pakiet mikroelementów z borem na rzepak / KB kalibor/
- pakiet mikroelementów na zboża /mikro Z/ CU+Zn+Mn/


Wszystko w płynie do mieszania z większością herbicydów, fungicydów i owadobójczymi.
Zapraszam.